Polski Angielski

LABORATORIUM

 

Nasza Galwanizernia dysponuje nowocześnie wyposażonym laboratorium, które monitoruje skład chemiczny kąpieli oraz rejestruje parametry procesu cynkowania.

Posiadamy odpowiednią aparaturą kontrolno-pomiarową do nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz sprawdzania jakości wyrobów.

Laboratorium firmy posiada między innymi:

  •  atestowaną komorę solną do prowadzenia testów na odporność korozyjną
  • atomowy spektrometr absorpcyjny służący do analizy pasywacji oraz ścieków poprodukcyjnych,
  • x-ray – urządzenie do pomiaru grubości powłok i składu chemicznego kąpieli galwanicznej metodą fluorescencji rentgenowskiej.
  • endoskopy o średnicy 4,2 mm oraz 1,8 mm do sprawdzenia obecności korozji wewnętrznej
  • suszarkę, w której prowadzimy testy przyczepności powłoki
  • przenośne mierniki grubości powłoki
  • piec do odwodorowania

 

Atomowy spektometr absorpcyjny

Atomowy spektometr absorpcyjny

X-ray marki Fischer

X-ray marki Fischer

Komora solna

Komora solna

Komora solna

Komora solna

Laboratorium

Laboratorium

Piec do odwodorowania

Piec do odwodorowania

 

Kontakt

ZADAJ NAM PYTANIE